Dmytro Nikiforchuk - pink ink

25.05.2018–08.06.2018
Otwarcie: 25.05.2018, 18:00

Galeria Wydziału Sztuki UP, ul. Mazowiecka 43
KRAKÓW
Pn–pt: 9:00–18:00

Zobacz mapę

Transport tramwajowy
4
24
14

Potrzeby ludzi i roślin zostaną zobrazowane poprzez pokazanie dwóch równoległych światów. Czyżby dwóch? A może przyroda jest zrośnięta z człowiekiem i tworzy jeden organizm?! Oddziaływanie na siebie oraz wzajemne relacje bywają niezauważane, a często z premedytacją ignorowane stają się czymś oczywistym, na co nie warto zwracać uwagi. Brak współistnienia i zaburzone pozytywne oddziaływanie może doprowadzić do zachwiania równowagi bytu tych dwóch równoległych światów, tworzących wbrew pozorom jedną całość. Zastanowić sie należy nad kruchością tej quasi jedności. Zaprezentowana instalacja uwypukli konieczność współistnienia, swego rodzaju symbiozy, w której w zależności od punktu widzenia główną rolę odgrywa czasem roślina, a czasem człowiek.
Możemy podjąć się ryzykownej próby wyrażenia stwierdzenia, że "można żyć bez powietrza" i od razu udzielić kontr wypowiedzi, że bez współistnienia na równoległych prawach człowieka i fauny nie można mówić o istnieniu.
Wzajemna relacja roślin i człowieka będzie przedstawiona w przygotowanej instalacji. Sama prezentacja i jej forma, wykorzystująca grę kolorów i obrazów ma wzbudzać emocje i być bodźcem do przemyśleń o naszym świecie, w którym nie jesteśmy samowystarczalni. W trakcie trwania wystawy, każdego dnia okryte folią, obumierające rośliny będą fotografowane, by potwierdzić wpływ człowieka na faunę. Powstanie kolejna praca fotograficzna, dająca odpowiedź na szereg pytań dotyczących wzajemnej koegzystencji ludzi i roślin.