ANDRZEJ BOROWSKI - FOTOGRAFUJĘ Z MYŚLĄ ... O MALARSTWIE

05.06.2018–14.06.2018
Otwarcie: 05.06.2018, 19:00

Zofia Weiss Gallery, ul. Sławkowska 12
Poniedziałek – Piątek 11 – 18
Sobota 11 – 15

Zobacz mapę

Fotografuję z myślą ... o malarstwie – mówi Artysta. Moje kompozycje fotograficzne są zbieżne z moim myśleniem w malarstwie. Moje widzenie koloru w fotografii chce być widzeniem malarza. Lubię kadry, które sugerują pewną abstrakcję, mogę z nich czerpać malując... Czasami fotografie stają  się na tyle niezależne i autonomiczne, że uważam je za skończone obrazy.

Andrzej Borowski (ur. 1969) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów wywodzących się z krakowskiej ASP. Przeniósł i twórczo rozbudował w swoim malarstwie sposób widzenia świata wyniesiony z pracowni prof. Zb. Maciejewskiego. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Chinach, Nowej Zelandii, Rosji. Motywów poszukuje nie tyle w rodzimym krajobrazie, co głównie w Grecji, Francji i we Włoszech.