#WOLOMFK – POMIĘDZY

07.06.2018–31.07.2018
Otwarcie: 07.06.2018, 19:00

Klub Pauza, Pasaż Bielaka, I piętro, Stolarska 5/3

Poniedziałek - Sobota 10:00 - 2:00
Niedziela 12:00 - 2:00

Zobacz mapę

#wolomfk to społeczność zrzeszająca ponad 300 wolontariuszy Miesiąca Fotografii w Krakowie. Za tą ogromną liczbą kryją się przede wszystkim ludzie, którzy interesują się fotografią, są początkującymi fotografami lub odnieśli już pierwsze sukcesy na tym polu.

Starając się lepiej zrozumieć istotę wolontariatu przy Miesiącu Fotografii, zadaliśmy sobie pytanie o to, kim tak naprawdę jest #wolomfk? Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że to ktoś POMIĘDZY. Pomiędzy odbiorcami festiwalu a samym festiwalem, pomiędzy organizatorami a gośćmi, pomiędzy każdym działaniem, które wypełnia i spaja Miesiąc Fotografii w całość.

Prezentowane na wystawie fotograficzne projekty poszerzają ten zbiór konotacji i dodają nowe, starają się zwizualizować to niepozorne pojęcie i odkryć, co się za nim kryje. Czy ma ono jedynie abstrakcyjne znaczenie, a może stanowi jakiś byt? A jeśli tak, jaką ma formę?