Czujność

19.06.2020–17.07.2020

Galeria Domu Norymberskiego, ul. Skałeczna 2
PN–PT 11:00–16:00, NIECZYNNE 30.05

Zobacz mapę

Transport tramwajowy
6
8
10
13

Kolektyw SPACE Start (Katarzyna Godyń-Skoczylas, Małgorzata Kaczmarska) i Sebastian Autenrieth
Kuroatorzy: Renata Kopyto, SPACE Start Collective

Czujność to uważność, to wyjątkowe postrzeganie czasu, miejsca i przestrzeni. Czujność towarzyszy odkrywaniu, wypatrywaniu tego co utajone, niewystawione na widok publiczny, niewpadające w oko. Czujność to zdolność rozpoznawania tego, co nadejdzie i tego co przemija, to gotowość do dekonstrukcji.

Wystawa, której autorem jest Kolektyw SPACE Start i do udziału w której zaproszony został norymberski fotografik Sebastian Autenrieth, jest wynikiem świadomego procesu badawczego, polegającego na infiltracji zastanej rzeczywistości. Artyści, zbierając w niej różnorodne świadectwa i wycinki, nie ignorują w tym procesie niczego, nie stosują żadnych wstępnych filtrów czy jakiejkolwiek selekcji. Badają raczej ich wymiar artystyczny i sprawdzają jak eksploracje te wpisują się w funkcjonujące na co dzień pojęcia i gdzie przebiega między nimi linia podziału, jak np. pomiędzy zauroczeniem a zażenowaniem.