open call 2021#isFRINGEcringe niestety?
for English scroll down

Będąca na skraju odnoga Miesiąca Fotografii wypłynęła na brzeg, proponując zmiany formalne – nie tylko PHOTO, oto: trzepaki, firanki, zabawy, dywany, mydła i inne frędzle, co nam się uprzędzie, czyli zielone światło dla performatywnego wyżycia się artystycznego, czy to Misteria Trzepaczne czy Głupie dziewczyny, chodźcie obejrzeć, Was nie namówimy?

inspirujmy nie rujnujmy, w rzeczywistą wirtualność zanurkujmy peryferyjne eksperymenty – aktywne są różne dzielnice Krakowa – na Dębnikach otwieramy Złote Tarasy, ale to nie tylko pora na krakowskie ambarasy, gdyż nie widać końca naszej trasy, studentów sobie zapraszamy z ŁODŹi & SZCZECINa & POZNANia, by zapewnić pełniejsze doZNANIA. do śniadania siada Naga, o przestrzeni nas zagada. A do drugiego daNIA mamy ślicznego zina, smacznego od NO SOURCE – to nie kpina!

Chwila dla sadzenia sztuki – POSTkompozycja ogrodowa, naturalna odnowa. Sztukę w ziemię wsadzamy i sztuką zarażamy poprzez spacer z Krzysztofem Maniakiem, czy z Marii Novej bioTALKIEM. Do korzeni wracamy też w Pamięci tłumaczeń i w grze szukamy wyobrażonych znaczeń. Znaczeń szukamy czy Żyraf? Oto na Niezrównoważone Zwierzynieckie Zwierzę jest spora chwila. Teraz wszystko zmieni się na lepsze, ale jeszcze: wystawmy się też w lumpeksie i Tribute to Christian Paul krzyczmy w a/efekcie.

W takiej piwnicy mamy gwary i Rozruchy, a w kinie przewodnik wspomnień z Rzymu Vetulanich podmuchy. W botanicznym ogrodzie lożę zajmiemy, przy NATIVE się zRELAXujemy? Czyżby bywało też na poważnie i odbywało się Odnowy:Obecności fotografowanie? Pączkujemy od domysłów, sięgamy do zmysłów.

Aby nikt się nie zanudził towarzyszów wzniećmy płomień.

sflaczały wniosek z wszystkiego?Furt(k)acz emp(a)t(h)y jest od tego.


Energię wspólnego przebodźcowania i sztuki na zewnątrz wyciągania obszyły Carina
Malarka Miejska oraz zwykła dziewczyna 19. iloCZYn tego wszystkiego do oceny WaszEGO pozostawiamy.
Z chaosu rodzą się piękne rzeczy.


︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎

Being on the edge of the branch of Photomonth, it went ashore, proposing formal changes - not only PHOTO, here are beats, curtains, games, carpets, soaps and other tassels, whatever we need, i.e. green light for performative artistic expression, or Mysteries Fluttering or stupid girls, come watch, we won't persuade you?

Let's inspire, don't ruin, let's dive into the reality of peripheral experiments - various districts of Krakow are active - we are opening Złote Tarasy in Dębniki, but it's not only time for Krakow's embarrassment, because you can't see the end of our route, we invite students from ŁÓDŹ & SZCZECIN & POZNAŃ, to provide a more complete EXPERIENCE.

Naga sits down to breakfast and talks to us about space. And for the second day we have a lovely zine, tasty from NO SOURCE - it's not a mockery! A moment for planting art - POST garden composition, natural renewal. We put art in the ground and we infect art with it by walking with Krzysztof Maniak or with Maria Nova bioTALK. We also return to our roots in Memory of Translations and in the game we look for imaginary meanings. Are we looking for meanings or a giraffe? There is a lot of time for the Unbalanced Zwierzyniec Animal. Now everything will change for the better, but also: let's also show up in the second-hand shop and Tribute to Christian Paul, let's scream in a / effect. In such a basement we have dialects and riots, and in the cinema we have a guide to memories from Rome Vetulani gusts. In the botanical garden we will take care of the lodge, with NATIVE we will relax?

We are budding from guesswork, we reach out to our senses, so that no one gets bored, let's start a flame.

Beautiful things are born out of chaos.1-3. rzeczywista wirtualność, galeria KMWTW
4-5. Misteria Trzepaczne

6-7. (Post)kompozycja)
8-9. Głupie dziewczyny w Galerii Skurwienie
10-13. Złote Tarasy przy Bałuckiego 15
14-15. Spacer
16-18. Tribute to Christian Paul w second-handzie METKA
19-20. Teraz wszystko zmieni się na lepsze
20-23. Rozruchy kolektywu Ruchy
24. Pamięć tłumaczeń
25-26. Backseat art
27. Prezes