FRINGE to przestrzeń, gdzie spotykają się doświadczeni artyści/tki z pasjonatami/kami sztuki. Przestrzeń, w której fotografia wychodzi poza ramy. Przestrzeń performatywnego wyżycia się, której naczelnym hasłem jest ZERO GALERII, wyjście z opresyjności white cube’a, a naczelnym celem działania lokalne, które chcą zburzyć artystyczny światek i włączyć w niego mieszkańców osiedli wszelakich.

Od roku 2021 sekcja FRINGE to także miejsce, gdzie w ramach wystawy 8304 spotykają się w eksperymentalnej przestrzeni studenci/tki Akademii Sztuki w Szczecinie, Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, trzech najważniejszych w Polsce ośrodków akademickich kształcących w zakresie medium fotografii.
Jest to dla wielu jedyna podczas nauki okazja, nie tylko do poznania, ale również do zderzenia diametralnie różnych podejść do fotografii.

sekcja FRINGE jest rekonstrukcją Krakow Photo Fringe organizowanego od 2012 przy Miesiącu Fotografii. Od 2021 roku FRINGE jest częścią programu Miesiąca Fotografii
FRINGE is a space where experienced artists meet with art enthusiasts. A space where photography goes beyond the frames. A space of performative exploration, the main slogan of which is ZERO GALLERY, a way out of the oppressiveness of the white cube, and the main goal of local activities that want to destroy the artistic world and include the inhabitants of all estates.

From 2021, the FRINGE section is also a place where as part of the 8304 exhibition, students from the Academy of Art in Szczecin, Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan and Łódź Film School meet in an experimental space. Three most important academic centers in Poland educating in the field of photography, for many of students it is a unique opportunity during their studies, not only to get to know, but also to clash diametrically different approaches to photography.the FRINGE section is a reconstruction of the Krakow Photo Fringe organized since 2012 at the Photomonth. From 2021, FRINGE is part of the Photomonth program.